унтраалга

Шилжих нь хэлхээний нээж болно одоогийн таслах, эсвэл бусад хэлхээнд орж болгох электрон бүрэлдэхүүн хэсэг хамаарна.